REACH

REACH

Firma BEH-TRANS-CHEM posiada duże doświadczenie w zakresie opracowywania kart charakterystyki REACH CLP/GHS.

W naszej ofercie proponujemy m.in.: