BHP

BHP 2

 

BHP

Ubiór BHPFirma BEH-TRANS-CHEM świadczy kompleksowe usługi w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Posiadamy Certyfikat Centralnego Instytutu Ochrony Pracy kompetencji wykładowcy BHP nr W-72/627/2007 w zakresie prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Posiadamy również certyfikat CIOP kompetencji konsultanta w zakresie BHP oraz Konsultanta Regionalnego Ośrodka BHP. Ponadto nasi wykładowcy ukończyli kurs metodyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń.

Współpracujemy z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.

W naszej ofercie proponujemy m.in.: